AANMELDING EN KOSTEN

Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld: na ontvangst van het aanmeldingsformulier door de tuinuitgifte en het inschrijfgeld bij de penningmeester wordt u, indien van toepassing, op een wachtlijst geplaatst. Datum van ontvangst is bepalend voor de volgorde op de wachtlijst.

  • Zodra een tuin vrijkomt wordt u in de volgorde van de wachtlijst benaderd.
  • Na het accepteren van een tuin en ingeval van opstal(len) de betaling daarvan aan de penningmeester, wordt de huurovereenkomst opgemaakt en moet door u en de tuinuitgifte worden ondertekend.
  • De kosten verbonden aan het lidmaatschap en de tuinhuur bedragen:

Inschrijfgeld € 25,00
Betreft inschrijfgeld om als lid te worden ingeschreven van de vereniging.

Contributie € 25,00
De contributie wordt jaarlijks door de leden vastgesteld.

Tuinhuur (per m2)  € 0,61
De tuinhuur wordt evenals de contributie jaarlijks door de leden vastgesteld tijdens een Algemene Ledenvergadering.

 

 

ALGEMENE INFORMATIE

  • Enige malen per jaar moeten werkzaamheden ten behoeve van het algemeen onderhoud aan de diverse complexen worden verricht. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit grasmaaien, schoffelen, onderhoud hagen en singels enz. en geschieden onder leiding van een lid van de tuincommissie.

  • Tijdens het tuinseizoen (in de regel van april tot en met oktober) kunt u op de zaterdagen gebruik maken van de tuinwinkel. Ook kunt u onze kantine het hele jaar door op de zaterdagen bezoeken voor een kopje koffie o.i.d. Zowel de tuinwinkel als de kantine zijn gelegen op Ridderspoor I.
    Andere bijzonderheden kunt u vinden op de website www.vtv-ridderspoor.nl.

  • Heeft u interesse om lid te worden van een van de commissies dan kunt u dit kenbaar maken aan het bestuur. Hulp is van harte welkom!

  • Meer informatie zie het “Groene boekje”

 

 

TUINIEREN IS LEUK, MAAR JE MOET ER WEL WAT VOOR OVER HEBBEN!

Eigen inzet

Van alle tuinders wordt verwacht dat ze van tuinieren houden en dus hun tuin en eventuele opstallen zoals een huisje, kas, platte bak en dergelijke goed onderhouden. Het hebben van een tuin kan veel voldoening geven, maar u moet zich realiseren dat het onderhouden van een tuin tijd kost. Bloemen en planten groeien wel, maar onkruid groeit nog beter. Dit betekent dat een tuin veel tijd kost en aandacht nodig heeft. U moet er rekening mee houden dat het onderhouden van een tuin vrij zwaar werk is en dat u dat gemiddeld ongeveer vier uur per week kost. In het voor- en najaar beduidend (ongeveer 10 uur) meer, in de winter wat minder. Twee keer per jaar houdt de tuincommissie een schouw en kijkt of u uw tuin goed onderhoudt en of er langs de paden en hekken het onkruid is verwijderd.

Als u deze tijd er niet voor vrij kunt maken raden wij u af om aan een tuin op Ridderspoor te beginnen.

 

Inzet voor de vereniging
De tuincomplexen danken hun vriendelijke aanzien niet alleen aan de individuele tuinen, maar ook aan het algemeen groen dat door de tuinders gezamenlijk wordt onderhouden.

Daarom is elke tuinder verplicht om een aantal keren per jaar in het ‘tuinseizoen’ (tussen februari en november) ‘algemeen werk’ te doen. Deze onderhoudsdiensten worden op zaterdag van 9.30 uur tot 12.00 uur uitgevoerd. Het werk bestaat uit harken, schoffelen, beplanten, herstelwerk aan gebouwen en ander werk dat voor de tuin moet gebeuren en kan aan leeftijd en lichamelijke gesteldheid worden aangepast. Afhankelijk van op welk complex er gewerkt wordt zijn er gemiddeld 4-8 tuinders aanwezig, er wordt gezamenlijk koffie gedronken, waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden.

Omdat wij een organisatie van vrijwilligers zijn, wordt van alle tuinders verwacht dat zij zich inzetten voor het beheer van het complex.  Het spreekt vanzelf dat extra inzet van tuinders bij voorkomende taken zeer wordt gewaardeerd.

Meer informatie zie het “Groene boekje”